بسم الله الرحمن الرحیم

هر ضرب المثلی برای خود ریشه و داستانی دارد که وقتی قضیه ای شبیه همان تکرار شود همان ضرب المثل را به کار می برند ولی گاها وقایعی اتفاق می افتد که از وضع اصلی ضرب المثل نیز پیشی می گیرد و انگار سالها این ضرب المثل معطل بوده تا این اتفاق به وقوع بپیوندد .

مثلا وقتی مثال ” شتر در خواب بیند پنبه دانه ، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه ” را مرور میکنیم ، بیشتر از اینکه شتر و پنبه دانه و یا لپ های شتر در ذهنمان نقش ببندد ، دشمنان این انقلاب و این نظام در مقابل چشمانمان ظاهر می شوند که شب و روز آرزوی نابودی جمهوری اسلامی را در سر دارند ، یا آن زاده پهلوی که هنوز هم که هنوز است خواب سلطنت خود را می بیند .

یا مثال “کاسه داغتر از آش” که بجای این که با شنیدن این مثال یاد آش بیافتیم یاد افرادی می افتیم که حرمت پرچم آمریکا را از خود آمریکایی ها بیشتر دارند !

 مثال “نان به نرخ روز خوردن” که دیگر جای خود را دارد . با شنیدن این مثال نه هوس نان تازه می کنیم و نه پیگیر گرانی نان و نرخ روزش می شویم بلکه با حالت انزجاری افراد خاصی در ذهنمان متبادر می شوند که از قانون پایستگی نرخ نان تبعیت می کنند .

قیمت نان ثابت نیست بلکه از نرخی به نرخ دیگر منتقل می شود .

خب این ها هم موضع گیری و وضعیتشان ثابت نیست و از موضعی به موضعی دیگر ، از جناحی به جناح دیگر و از لباسی به لباس دیگر منتقل می شوند .

روزی که نان به نرخ انقلاب است ، آنقدر انقلابی می شوند که با اسلحه در خیابان ها و تظاهرات حاضر می شوند و در مجلس با لنگه کفش بر سر مخالف می کوبند ! تا فردا نانش را بخورند گاهی نان به نرخ اپوزیسیون و اغتشاش است با محارب و فتنه گر عکس یادگاری می اندازند تا در صف نان آخر نباشند . دیروز می گفت : ” این انقلاب پشتش به امام زمان است، حق دارید به حرف ما بخندید اما اگر خنده تمسخرتان رگ غیرت بچه مسلمان را جنباند رگ‌های گردنتان را می‌جویم. امتحانش ساده است و خرجی جز یک گردن ناقابل ندارد.”

امروز می گوید :”امام سر ما را کلاه گذاشت ” و “ما انقلاب کردیم 3 وعده غذا بخوریم، یک وعده غذا هم در یخچال مانباشد!

روزی آنقدر حزب اللهی می شوند که پونز بر سر بد حجاب می کوبند و یقه شهید همت را به اتهام خیانت به شهدا می گیرند و روزی برای لقمه نانی منکر امام زمان می شود .

روزی آمریکا و انگلیس و فرانسه را از بت های زمان پیامبر خطر ناک تر می داند و معتقد است که مسلمانان باید این بت ها را بشکنند و روزی تنها راه نجات را کنار گذاشتن سلاح و دست به دامان این ها شدن می داند .

روزی نان در بگم بگم گفتن و اتهام زدن به این و آن است ، روزی نان در تهدید دستگاه قضاء و افشاگری علیه آن است .

خب نرخ نان که ثابت نیست ، از نرخی به نرخ دیگر منتقل می شود .

چه اندکند آنهایی که یک لقمه نان خشک شرف و آزادگی را با نان های فانتزی مد روز عوض نمی کنند .

نان به نرخ روز خور