1طلبه بی تعارف

 

فیلمی از دیدار غیر علنی کابینه دولت اول دکتر احمدی نژاد با مقام معظم رهبری ؛ در این فیلم مقام معظم رهبری توصیه های بسیار مهم و دلسوزانه ای را به آقای احمدی نژاد و یاران ایشان می کنند ، و هشدار می دهند که اگر نتوانیم آنچه مردم در مورد اصولگرایی تصور می کنند یا تحقق ببخشیم خسارت بزرگ خواهد بود . توصیه هایی که اگر جناب دکتر احمدی نژاد به آنها عمل می کرد اکنون شاهد روی کار آمدن طیف اهل خودباخته در مقابل دشمن و تفریط گرایان نبودیم .

 

 

مدت زمان کلیپ : ۳:۰۲

حجم : ۸/۰۲ مگابایت

 جهت دانلود ” کلیک کنید “