نان زاپاس ، به نرخ روز موجود است !

بسم الله الرحمن الرحیم هر ضرب المثلی برای خود ریشه و داستانی دارد که وقتی قضیه ای شبیه همان تکرار شود همان ضرب المثل را به کار می برند ولی گاها وقایعی اتفاق می افتد که از وضع اصلی ضرب المثل نیز پیشی می گیرد و انگار سالها این ضرب المثل معطل بوده تا این […]