آرامگاه امیرالمومنین (ع) در گذر تاریخ

مقدمه: چگونگی پیدایش و آشکار شدن آرامگاه امیرمؤمنان علیه السلام از جمله موضوعات پرحجم تاریخی و روایی است که اثبات آن نیاز به بررسی تاریخ، باز خوانی روایات و بررسی اظهار نظرهای بزرگان از فریقین است. قبل از ورود به این موضوع، ناگزیر چند واژه مرتبط به آن را در ضمن فصل اول بررسی کرد: […]