به طور کلی اجنه مسخر دو گروه بوده اند : ۱- پیامبران الهی و بندگان شایسته خداوند ۲-انسان های فرصت طلب و منحرف و یا سود جویی که با انجام اعمال خلاف عقل و شرع مثل آتش زدن قرآن و یا آلوده کردن و ملوث...

ادامه مطلب ...