از برخی ایات قران می توان استفاده کرد که جنیان مانند انسان ازدواج و زاد و ولد دارند. در آیات قرآن، در وصف حوریان بهشتی آمده است: لم یطمثهن انس قبلهم ولاجان؛ حوریان بهشتی را که قبلاً نه آدمی و نه...

ادامه مطلب ...