سوال : آیا همه ایرانیان قبل از اسلام زرتشتی بوده اند؟
پاسخ : باید گفت در ایران قبل از اسلام، پیروان ادیان متعدد زندگی کرده و همه مردم زرتشتی نبودند آیین های رایج در ایران قبل از اسلام به اجمال عبارتند از:
۱) آئین مغان که قبل از ظهور زرتشت در ایران حاکم بود.
۲) آئین مهرپرستی که در اواخر دوره هخامنشیان رونق گرفت. پیروان این آئین معتقد بودند خدای مهر یک بار به صورت انسانی در یک غار ظهور کرد و چوپانان آن محل به او ایمان آوردند و …
۳) مانویت که در دوره ساسانیان و در فاصه ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد و در مدت کوتاهی پیروانی زیادی را گرد آورد.
۴) آئین مزدک، که به دنبال یک بحران اجتماعی در زمان قباد ساسانی با رهبری مزدک ظهور یافت.
۵) دین زرتشت، زردشت خود را فرستاده خدای خوبی و روشنائی معرفی می کرد و مدعی بود آئین خود را از اهورا مزدا دریافت کرده تا جهان را از تیرگی ها پاک کند… (۱) از زمان ظهور زرتشت تا ظهور اسلام در ایران – که در مدت آن اختلاف است و حداقل حدود ۱۲۰۰ سال فاصله بوده است، – به مرور زمان آئین زرتشتی در ایران توسعه یافت و تا زمان ساسانیان اکثر مردم به آئین زرتشتی گرویده بودند و توسط حکومت ساسانیان به عنوان دینی رسمی ایران معرفی شد
۶) صابئین که به تعظیم خورشید، ماه و ستارگان و آتش می پرداختند و مجوسی نبودند.(۲)
۷) یهودیت، پیروان یهودیت نیز با توجه به اینکه پیامبران متعددی از بنی اسرائیل مانند: دانیال، حیقوق، مردخای، حجی، شعیا، ارمیا و … در دوره های مختلف در ایران بودند، کم نبود.
۸) مسیحیت، پیروان این آئین نیز بر مبنای اینکه مبلغان مسیحی در همه جا از جمله ایران فعالیت داشتند، در نقاط مختلف وجود داشتند.
۹) اکثر ادیان فوق و برخی ادیان دیگر در آستانه ظهور اسلام پیروانی در ایران داشتند اما اکثریت مردم ایران در این زمان پیرو آئین زرتشت بودند.
پی نوشت:
(۱) حسین توفیقی، ادیان بزرگ، انتشارات سمت، تهران، چاپ هفتم ۱۳۸۴، برگرفته از صفحات ۵۶ تا ۶۶٫
(۲) یعقوبی ، تاریخ الیعقوبى، بیروت ، دار صادر، بى تا. ج۱، ص۱۵۸٫ عبدالله مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۱، ص ۳۳۴ـ ۳۳۶، منطق، قم، ۱۳۷۳ش.