جهنم جنیان

در قرآن کریم از زبان جنیان آمده است :
«و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشد و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا »
برخی از ما مسلمان، و برخی قاسط هستند بین آنان که مسلمانند رستگاری را پی جستند و اما قاسطین هیزم دوزخند از این دو آیه معلوم می گردد که اگر کسی یا کسانی از جن ها کافر شوند به همان عذاب دوزخی که انسانها دچار می شوند گرفتار گشته و حتی تعبیر هیزم دوزخ که برای آنان به کار رفته است در جای دیگر برای انسان نیز به کار برده شده است در تفسیر فخر رازی در پاسخ به این پرسش که شیطان و بدان از جن از آتش خلق شده اند پس چگونه هیزم آتش می شوند، آمده است درست است که از آتش خلق شده اند ولی تغییر کیفیت داده و گوشت و خون می شوند ۲
و ابن عربی در این باره می نویسد عذاب شیاطین جنی اکثر به «زمهریر» یعنی سرمای شدید است نه به حرور و گرما و گاهی نیز با آتش عذاب می شوند ولی بیشتر عذاب بنی آدم با آتش است .
پیداست که به هیچکدام از این دو کلام نمی توان کاملاً اطمینان پیدا کرد و خدا دانای محض است .
اما در پاسخ به این سوال که بهشت و جهنم ایشان همان بهشت و جهنم انسان است روایت شده امام (علیه السلام) پرسیدند : آیا مومنین از جن به بهشت داخل میشوند ، فرمود : نه ولی برای خداوند باغهایی بین بهشت و جهنم است که ایشان و فسق شیعه در آن جا خواهند بود .
این تمام آن چیزی بودکه در روایات در مورد بهشت و جهنم جن ها گفته شد البته همانطور که گفته شد در کتابهای اهل سنت در مورد بهشت و جهنم حرفهایی زیاد است که نمی توان به آنها اعتماد کامل داشت از این رو با همین روایت که ذکر شد امیدورایم مسئله بخوبی روشن شده باشد .
احتمالا از آیات که می فرماید : بهشت و جهنم به اندازه آسمان و زمین است بیشتر استفاده شود زیرا اصولا بهشت وجهنم مکان واحدی نیست بلکه به اندازه هستی است و هر کس جهنم و بهشتی به اندازه خودش در خور خودش می باشد .
منابع :
۱- سوره جن، آیات ۱۴ و ۱۵٫
۲- فخر رازی، تفسیر کبیر، ج ۳۰ ،ص ۱۶۰٫
۳- ابن عربی، الفتوحات المکیه ،ج ۱ ،ص۱۳۴٫
۴- محدث قمی .
۵- جن و شیطان، علیرضا رجالی تهرانی
۶- جن و شیطان در ادبیات و ادیان زین العابدین .
۷- تفاسیر ذیل ،آیات ۱۶-۱ سوره جن . به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی