به گزارش «شیعه نیوز»، آتش نشانان ۸ زن و دختر را که دچار سوختگی شده بودند، تحویل تکنسین‌های اورژانس دادند و درمجموع تمام ۱۵ مددجو به منظور بررسی وضعیت سلامتی شان، به بیمارستان های مشهد اعزام شدند.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌رضوی گفت: پس از بررسی‌های کارشناسان آتش‌نشانی که نتیجه آن به بهزیستی اعلام شده، مشخص شد ‌آتش‌سوزی خانه دختران بهزیستی در مشهد عمدی بوده است.

حمیدرضا پور یوسف اظهار داشت: روز ۱۱ مرداد ماه مرکز مداخله در بحران مشهد که به منظور نگهداری از دختران فراری و زنان آسیب دیده اجتماعی راه‌اندازی شده بود و از ۱۵ مددجو نگهداری می‌کرد، دستخوش آتش شد.

وی افزود: آتش نشانان ۸ زن و دختر را که دچار سوختگی شده بودند، تحویل تکنسین‌های اورژانس دادند و درمجموع تمام ۱۵ مددجو به منظور بررسی وضعیت سلامتی شان، به بیمارستان های مشهد اعزام شدند.

مدیر‌کل بهزیستی خراسان‌رضوی اضافه کرد: هم‌اکنون تمام مددجوها رو به بهبود هستند و در وضعیت مناسبی قرار دارند.

پور یوسف خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسان آتش نشانی که نتیجه آن به بهزیستی اعلام شد، مشخص شد که این آتش سوزی عمدی بوده و ۲ نفر از مددجویان در این آتش سوزی دست داشته‌اند و قصد آن‌ها این بوده که از مرکز به صورت غیرقانونی خارج شوند.

وی در ادامه افزود: از آنجاکه نگهداری از مددجویان، وظیفه قانونی بهزیستی است، پرونده رسیدگی به جرم این افراد و برخورد با آنان، به پلیس امنیت واگذار شده است.